ગુંડાગીરી કરનાર Dy.SP નકુમ સામે થશે તપાસ, DGPના આદેશ

  • 12:10 PM December 12, 2020
  • kutchh-saurastra NEWS18 GUJARATI
Share This :

ગુંડાગીરી કરનાર Dy.SP નકુમ સામે થશે તપાસ, DGPના આદેશ

ગુંડાગીરી કરનાર Dy.SP નકુમ સામે થશે તપાસ, DGPના આદેશ

તાજેતરના સમાચાર