સાળંગપુર સ્વામિનારાયણ મંદિરના સંત હરિપ્રકાશદાસે કેશુબાપાને પાઠવી શ્રદ્ધાંજલિ

  • 18:44 PM October 29, 2020
  • kutchh-saurastra NEWS18 GUJARATI
Share This :

સાળંગપુર સ્વામિનારાયણ મંદિરના સંત હરિપ્રકાશદાસે કેશુબાપાને પાઠવી શ્રદ્ધાંજલિ

સાળંગપુર સ્વામિનારાયણ મંદિરના સંત હરિપ્રકાશદાસે કેશુબાપાને પાઠવી શ્રદ્ધાંજલિ

તાજેતરના સમાચાર