બોટાદઃ JCB મશીનથી પાણીની પાઇટલાઇન તૂટી, હજારો લિટર પાણીનો વ્યય

  • 20:11 PM May 19, 2018
  • kutchh-saurastra NEWS18 GUJARATI
Share This :

બોટાદઃ JCB મશીનથી પાણીની પાઇટલાઇન તૂટી, હજારો લિટર પાણીનો વ્યય

બોટાદઃ JCB મશીનથી પાણીની પાઇટલાઇન તૂટી, હજારો લિટર પાણીનો વ્યય

તાજેતરના સમાચાર