અજાણ્યા શખ્સો દ્રારા બોટાદની યુવતી પર જીવલેણ હુમલો, માથાના વાળ અને કાન કાપી નંખાયા

  • 17:18 PM March 22, 2018
  • kutchh-saurastra NEWS18 GUJARATI
Share This :

અજાણ્યા શખ્સો દ્રારા બોટાદની યુવતી પર જીવલેણ હુમલો, માથાના વાળ અને કાન કાપી નંખાયા

અજાણ્યા શખ્સો દ્રારા બોટાદની યુવતી પર જીવલેણ હુમલો, માથાના વાળ અને કાન કાપી નંખાયા

તાજેતરના સમાચાર