ઉપસરપંચ હત્યા મામલો :આરોપીને હાજર કરો પછી અમે મૃતદેહ સ્વીકારીશું: મૃતકનો પરિવાર

  • 11:00 AM June 20, 2019
  • kutchh-saurastra NEWS18 GUJARATI
Share This :

ઉપસરપંચ હત્યા મામલો :આરોપીને હાજર કરો પછી અમે મૃતદેહ સ્વીકારીશું: મૃતકનો પરિવાર

તાજેતરના સમાચાર