બોટાદઃ સ્વામીનારાયણ મંદિર પહોંચ્યા રાહુલ ગાંધી, સ્વામી દ્વારા સાફો પહેરાવી કરવામાં આવ્યું સ્વાગત

  • 16:59 PM November 30, 2017
  • kutchh-saurastra NEWS18 GUJARATI
Share This :

બોટાદઃ સ્વામીનારાયણ મંદિર પહોંચ્યા રાહુલ ગાંધી, સ્વામી દ્વારા સાફો પહેરાવી કરવામાં આવ્યું સ્વાગત

બોટાદઃ સ્વામીનારાયણ મંદિર પહોંચ્યા રાહુલ ગાંધી, સ્વામી દ્વારા સાફો પહેરાવી કરવામાં આવ્યું સ્વાગત

તાજેતરના સમાચાર