બોટાદ: હોસ્પિટલમાં હોબાળો મચાવી ડોક્ટરને ચખાડ્યો મેથીપાક

  • 13:38 PM November 06, 2017
  • kutchh-saurastra NEWS18 GUJARATI
Share This :

બોટાદ: હોસ્પિટલમાં હોબાળો મચાવી ડોક્ટરને ચખાડ્યો મેથીપાક

બોટાદ: હોસ્પિટલમાં હોબાળો મચાવી ડોક્ટરને ચખાડ્યો મેથીપાક

તાજેતરના સમાચાર