બોટાદઃ ગઢડા ગોપીનાથજી મંદિરના ચેરમેન હરિજીવન સ્વામીએ નોંધાવી પોલીસ ફરિયાદ

  • 11:28 AM December 09, 2020
  • kutchh-saurastra NEWS18 GUJARATI
Share This :

બોટાદઃ ગઢડા ગોપીનાથજી મંદિરના ચેરમેન હરિજીવન સ્વામીએ નોંધાવી પોલીસ ફરિયાદ

બોટાદઃ ગઢડા ગોપીનાથજી મંદિરના ચેરમેન હરિજીવન સ્વામીએ નોંધાવી પોલીસ ફરિયાદ

તાજેતરના સમાચાર