બોટાદઃ ગઢડા સ્વામિનારાયણ મંદિર ફરી વિવાદમાં, આચાર્ય પક્ષના બે પાર્ષદ સામે ફરિયાદ

  • 13:05 PM March 20, 2021
  • kutchh-saurastra NEWS18 GUJARATI
Share This :

બોટાદઃ ગઢડા સ્વામિનારાયણ મંદિર ફરી વિવાદમાં, આચાર્ય પક્ષના બે પાર્ષદ સામે ફરિયાદ

બોટાદઃ ગઢડા સ્વામિનારાયણ મંદિર ફરી વિવાદમાં, આચાર્ય પક્ષના બે પાર્ષદ સામે ફરિયાદ

તાજેતરના સમાચાર