બોટાદ ઉપસરપંચ હત્યા મામલો: બધી માંગણીઓ સ્વીકારતા પરિવાર કરશે અંતિમ સંસ્કાર

  • 11:19 AM June 21, 2019
  • kutchh-saurastra NEWS18 GUJARATI
Share This :

બોટાદ ઉપસરપંચ હત્યા મામલો: બધી માંગણીઓ સ્વીકારતા પરિવાર કરશે અંતિમ સંસ્કાર

તાજેતરના સમાચાર