હોમ » વીડિયો » કચ્છ-સૌરાષ્ટ્ર

Amreliમાં સરસીયા અને અમૃતપુરમાં ધોધમાર વરસાદ, થલાલામાં ભારે પવન સાથે વરસાદ

Samachar June 5, 2020, 5:50 PM IST

Amreliમાં સરસીયા અને અમૃતપુરમાં ધોધમાર વરસાદ, થલાલામાં ભારે પવન સાથે વરસાદ

Amreliમાં સરસીયા અને અમૃતપુરમાં ધોધમાર વરસાદ, થલાલામાં ભારે પવન સાથે વરસાદ

તાજેતરના સમાચાર