હોમ » વીડિયો » જામનગર

ચણાની દાળના ઘૂઘરા, નસીબમાં હોય તેને જ ખાવા મળે

જામનગર January 30, 2023, 10:47 PM IST | Ahmadabad (Ahmedabad) [Ahmedabad], India

Jamnagar Food : જામનગરમાં શેરી, ગલીએ અને ઠેકઠેકાણે ઘૂઘરા વેંચાઈ રહ્યા છે. જામનગરના ચટકેદાર ઘૂઘરા બાળકોથી માંડી, યુવાઓ અને વૃદ્ધ ની પહેલી પસંદ બન્યા છે.

News18 Gujarati

Jamnagar Food : જામનગરમાં શેરી, ગલીએ અને ઠેકઠેકાણે ઘૂઘરા વેંચાઈ રહ્યા છે. જામનગરના ચટકેદાર ઘૂઘરા બાળકોથી માંડી, યુવાઓ અને વૃદ્ધ ની પહેલી પસંદ બન્યા છે.

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર