69મો ગણતંત્ર દિવસ: રાષ્ટ્રપતિ કોવિંદના હસ્તે ધ્વજ વંદન, રાષ્ટ્રગીત સાથે જ કાર્યક્રમની થઈ શરૂઆત

ગુજરાત January 26, 2018, 11:40 AM IST

69મો ગણતંત્ર દિવસ: રાષ્ટ્રપતિ કોવિંદના હસ્તે ધ્વજ વંદન, રાષ્ટ્રગીત સાથે જ કાર્યક્રમની થઈ શરૂઆત

News18 Gujarati

69મો ગણતંત્ર દિવસ: રાષ્ટ્રપતિ કોવિંદના હસ્તે ધ્વજ વંદન, રાષ્ટ્રગીત સાથે જ કાર્યક્રમની થઈ શરૂઆત

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર