69મો ગણતંત્ર દિવસ: રાષ્ટ્રપતિ કોવિંદના હસ્તે ધ્વજ વંદન, રાષ્ટ્રગીત સાથે જ કાર્યક્રમની થઈ શરૂઆત

ગુજરાત11:40 AM IST Jan 26, 2018

69મો ગણતંત્ર દિવસ: રાષ્ટ્રપતિ કોવિંદના હસ્તે ધ્વજ વંદન, રાષ્ટ્રગીત સાથે જ કાર્યક્રમની થઈ શરૂઆત

News18 Gujarati

69મો ગણતંત્ર દિવસ: રાષ્ટ્રપતિ કોવિંદના હસ્તે ધ્વજ વંદન, રાષ્ટ્રગીત સાથે જ કાર્યક્રમની થઈ શરૂઆત

Latest Live TV