હિમાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી જયરામ ઠાકૂરે કહ્યું કે, આખો દેશ કોંગ્રેસ મુક્ત થઈ ગયો છે

ગુજરાતMarch 16, 2018, 8:25 PM IST

હિમાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી જયરામ ઠાકૂરે કહ્યું કે, આખો દેશ કોંગ્રેસ મુક્ત થઈ ગયો છે

News18 Gujarati

હિમાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી જયરામ ઠાકૂરે કહ્યું કે, આખો દેશ કોંગ્રેસ મુક્ત થઈ ગયો છે

Latest Live TV