અમદાવાદઃ નોન-સબ્સિડાઇસમાં રૂ. 58 અને કમર્શિયલ ગેસ-સિલિન્ડરના ભાવમાં રૂ.90નો વધારો

  • 19:59 PM July 01, 2018
  • india NEWS18 GUJARATI
Share This :

અમદાવાદઃ નોન-સબ્સિડાઇસમાં રૂ. 58 અને કમર્શિયલ ગેસ-સિલિન્ડરના ભાવમાં રૂ.90નો વધારો

નોન-સબ્સિડાઇસમાં રૂ. 58 અને કમર્શિયલ ગેસ-સિલિન્ડરના ભાવમાં રૂ.90નો વધારો

    તાજેતરના સમાચાર