રાજ્યમાં ફૂંકાઈ શકે છે 30-40 કિમીની ઝડપે પવન

  • 16:33 PM June 12, 2022
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

રાજ્યમાં ફૂંકાઈ શકે છે 30-40 કિમીની ઝડપે પવન

રાજ્યમાં ફૂંકાઈ શકે છે 30-40 કિમીની ઝડપે પવન

તાજેતરના સમાચાર