મહેસાણાના પરિવારના એક સભ્યને અમે નોકરી પણ આપી છે: હાર્દિક પટેલ

  • 18:15 PM March 13, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

મહેસાણાના પરિવારના એક સભ્યને અમે નોકરી પણ આપી છે: હાર્દિક પટેલ

મહેસાણાના પરિવારના એક સભ્યને અમે નોકરી પણ આપી છે: હાર્દિક પટેલ

તાજેતરના સમાચાર