સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં જળબંબાકાર, ધોધમાર વરસાથી રસ્તાઓમાં ભરાયું પાણી

  • 10:24 AM July 06, 2020
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં જળબંબાકાર, ધોધમાર વરસાથી રસ્તાઓમાં ભરાયું પાણી

સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં જળબંબાકાર, ધોધમાર વરસાથી રસ્તાઓમાં ભરાયું પાણી

તાજેતરના સમાચાર