ભારે વરસાદના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારમાં ભરાયા પાણી

  • 13:26 PM April 30, 2023
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

ભારે વરસાદના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારમાં ભરાયા પાણી

ભારે વરસાદના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારમાં ભરાયા પાણી

તાજેતરના સમાચાર