સુરત: પહેલા વરસાદમાં સિવિલ હોસ્પીટલમાં ભરાયા પાણી, તંત્રની ખુલી પોલ

  • 15:53 PM June 28, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

સુરત: પહેલા વરસાદમાં સિવિલ હોસ્પીટલમાં ભરાયા પાણી, તંત્રની ખુલી પોલ

સુરત: પહેલા વરસાદમાં સિવિલ હોસ્પીટલમાં ભરાયા પાણી, તંત્રની ખુલી પોલ

તાજેતરના સમાચાર