હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

PM ગરીબ કલ્યાણ યોજના હેઠળ 80 કરોડ ગરીબોને વધારાનું 5 કિલો અનાજ મફત મળશે

કોરોના વાયરસJanuary 1, 1970, 5:30 AM IST

PM ગરીબ કલ્યાણ યોજના હેઠળ 80 કરોડ ગરીબોને વધારાનું 5 કિલો અનાજ મફત મળશે

Gujarati News18 | News18 Gujarati

PM ગરીબ કલ્યાણ યોજના હેઠળ 80 કરોડ ગરીબોને વધારાનું 5 કિલો અનાજ મફત મળશે

Latest Live TV