હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

'આ સંસાર હંમેશા માટે અસાર છે અને રહેશે' દીક્ષા લેનાર નાનકડી ખુશીની મોટી વાત !

ગુજરાત05:00 PM IST May 30, 2019

આ સંસાર હંમેશા માટે અસાર છે અને રહેશે દીક્ષા લેનાર નાનકડી ખુશીની મોટી વાત !

આ સંસાર હંમેશા માટે અસાર છે અને રહેશે દીક્ષા લેનાર નાનકડી ખુશીની મોટી વાત !

Latest Live TV