હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

ગુજરાત ATS દ્વારા 5 લોકોની બેરેહમીથી હત્યા કરનાર સીરીયલ કિલર 11 વર્ષે સુરતમાંથી ઝડપાયો

June 28, 2020, 1:10 PM IST

ગુજરાત ATS દ્વારા 5 લોકોની બેરેહમીથી હત્યા કરનાર સીરીયલ કિલર 11 વર્ષે સુરતમાંથી ઝડપાયો

ગુજરાત ATS દ્વારા 5 લોકોની બેરેહમીથી હત્યા કરનાર સીરીયલ કિલર 11 વર્ષે સુરતમાંથી ઝડપાયો

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર