રાજ્યમાં વિધિવત રીતે ચોમાસું બેઠું, 2 દિવસમાં સારા વરસાદની શકયતા

  • 16:24 PM June 09, 2021
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

રાજ્યમાં વિધિવત રીતે ચોમાસું બેઠું, 2 દિવસમાં સારા વરસાદની શકયતા

રાજ્યમાં વિધિવત રીતે ચોમાસું બેઠું, 2 દિવસમાં સારા વરસાદની શકયતા

તાજેતરના સમાચાર