ખતરો હજી ગુજરાત પર મંડરાયેલો છે, આગામી ત્રણ કલાક ભારે વરસાદની આગાહી

  • 18:27 PM June 13, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

ખતરો હજી ગુજરાત પર મંડરાયેલો છે, આગામી ત્રણ કલાક ભારે વરસાદની આગાહી

ખતરો હજી ગુજરાત પર મંડરાયેલો છે, આગામી ત્રણ કલાક ભારે વરસાદની આગાહી

તાજેતરના સમાચાર