એક લાખની પોકેટમની વાપરતી દીકરીએ લીધી દીક્ષા, સીએમ પણ રહ્યાં હતા હાજર

  • 13:23 PM December 09, 2018
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

એક લાખની પોકેટમની વાપરતી દીકરીએ લીધી દીક્ષા, સીએમ પણ રહ્યાં હતા હાજર

એક લાખની પોકેટમની વાપરતી દીકરીએ લીધી દીક્ષા, સીએમ પણ રહ્યાં હતા હાજર

તાજેતરના સમાચાર