હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

સુરતની તાપી નદી ગંદકી અને જળ કુંભીને લઈને પ્રદુષિત

ગુજરાત03:29 PM IST Jun 05, 2019

સુરતની તાપી નદી ગંદકી અને જળ કુંભીને લઈને પ્રદુષિત, શુદ્ધિ કરણ માટે 900 કરોડની ગ્રાંટ

સુરતની તાપી નદી ગંદકી અને જળ કુંભીને લઈને પ્રદુષિત, શુદ્ધિ કરણ માટે 900 કરોડની ગ્રાંટ

Latest Live TV