સોલાર પાવર પોલીસી 2021થી પાવર કોસ્ટ નીચી આવશે: CM વિજય રૂપાણી

  • 12:21 PM December 29, 2020
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

સોલાર પાવર પોલીસી 2021થી પાવર કોસ્ટ નીચી આવશે: CM વિજય રૂપાણી

સોલાર પાવર પોલીસી 2021થી પાવર કોસ્ટ નીચી આવશે: CM વિજય રૂપાણી

તાજેતરના સમાચાર