સોહરાબુદ્દીન અને તુલસી પ્રજાપતિ કેસ: CBI કોર્ટે કાવતરું અને હત્યા હોવાનું નકાર્યું; તમામ દોષમુક્ત

  • 15:21 PM December 21, 2018
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

સોહરાબુદ્દીન અને તુલસી પ્રજાપતિ કેસ: CBI કોર્ટે કાવતરું અને હત્યા હોવાનું નકાર્યું; તમામ દોષમુક્ત

સોહરાબુદ્દીન અને તુલસી પ્રજાપતિ કેસ: CBI કોર્ટે કાવતરું અને હત્યા હોવાનું નકાર્યું; તમામ દોષમુક્ત

તાજેતરના સમાચાર