રાજ્યસભાની ચૂંટણી: ભાજપના ઉમેદવાર જુગલજી ઠાકોરે શું કહ્યું ?

  • 12:34 PM June 25, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

રાજ્યસભાની ચૂંટણી: ભાજપના ઉમેદવાર જુગલજી ઠાકોરે શું કહ્યું ?

રાજ્યસભાની ચૂંટણી: ભાજપના ઉમેદવાર જુગલજી ઠાકોરે શું કહ્યું ?

તાજેતરના સમાચાર