હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

રાજ્યસભા ચૂંટણી: BJPની કવાયત તેજ, કોંગ્રસના 3 MLA કરી શકે છે ક્રોસ વોટિંગ

Samachar March 11, 2020, 6:30 PM IST

રાજ્યસભા ચૂંટણી: BJPની કવાયત તેજ, કોંગ્રસના 3 MLA કરી શકે છે ક્રોસ વોટિંગ

રાજ્યસભા ચૂંટણી: BJPની કવાયત તેજ, કોંગ્રસના 3 MLA કરી શકે છે ક્રોસ વોટિંગ

તાજેતરના સમાચાર