રાજ્યમાં આગામી 48 કલાકમાં વરસાદની આગાહી, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં પડશે વરસાદ

  • 10:45 AM July 15, 2020
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

રાજ્યમાં આગામી 48 કલાકમાં વરસાદની આગાહી, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં પડશે વરસાદ

રાજ્યમાં આગામી 48 કલાકમાં વરસાદની આગાહી, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં પડશે વરસાદ

તાજેતરના સમાચાર