હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

ઘટનામાં જે પણ કશુરવાર હશે તેમની સામે કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરાશે: પોલીસ કમિશ્નર સતિષ શર્મા

ગુજરાત07:47 PM IST May 24, 2019

ઘટનામાં જે પણ કશુરવાર હશે તેમની સામે કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરાશે: પોલીસ કમિશ્નર સતિષ શર્મા

ઘટનામાં જે પણ કશુરવાર હશે તેમની સામે કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરાશે: પોલીસ કમિશ્નર સતિષ શર્મા

Latest Live TV