'ઢબુડી મા' ફરિયાદ બાદ ભૂગર્ભમાં, પોલીસ લઇ રહી છે પાડોશીઓનાં નિવેદન

  • 14:40 PM September 02, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

'ઢબુડી મા' ફરિયાદ બાદ ભૂગર્ભમાં, પોલીસ લઇ રહી છે પાડોશીઓનાં નિવેદન

'ઢબુડી મા' ફરિયાદ બાદ ભૂગર્ભમાં, પોલીસ લઇ રહી છે પાડોશીઓનાં નિવેદન

તાજેતરના સમાચાર