સુરતમાં ટ્રાફિક દંડ મામલે પ્રથમ દિવસે જ બબાલ, મહિલા પોલીસ બોલાવવી પડી

  • 16:28 PM November 01, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

સુરતમાં ટ્રાફિક દંડ મામલે પ્રથમ દિવસે જ બબાલ, મહિલા પોલીસ બોલાવવી પડી

સુરતમાં ટ્રાફિક દંડ મામલે પ્રથમ દિવસે જ બબાલ, મહિલા પોલીસ બોલાવવી પડી

તાજેતરના સમાચાર