હું પ્રમુખ પદની રેસમાં હતો જ નહીં : Bharatsinh Solanki

  • 16:46 PM December 03, 2021
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

હું પ્રમુખ પદની રેસમાં હતો જ નહીં : Bharatsinh Solanki

હું પ્રમુખ પદની રેસમાં હતો જ નહીં : Bharatsinh Solanki

તાજેતરના સમાચાર