હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

Video: બહુચરાજીમાં 25 લોકોને શેલ્ટરહોમમાં રખાયા, ઇંટવાડો બંધ થતા શ્રમિકો ઘરે જતાં હતા

Samachar April 4, 2020, 4:57 PM IST

બહુચરાજીમાં 25 લોકોને શેલ્ટરહોમમાં રખાયા, ઇંટવાડો બંધ થતા શ્રમિકો ઘરે જતાં હતા

બહુચરાજીમાં 25 લોકોને શેલ્ટરહોમમાં રખાયા, ઇંટવાડો બંધ થતા શ્રમિકો ઘરે જતાં હતા

તાજેતરના સમાચાર