ડીસા: ખીમજ ગામના કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં અમોનિયા ગેસ લીકેજ, ફાયર ટીમ ઘટના સ્થળે

  • 16:41 PM June 17, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

ડીસા: ખીમજ ગામના કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં અમોનિયા ગેસ લીકેજ, ફાયર ટીમ ઘટના સ્થળે

તાજેતરના સમાચાર