હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

Video: દક્ષિણ ગુજરાતમાં સામાન્ય વરસાદ તથા ભાવનગર અને અમરેલીમાં હળવા વરસાદની આગાહી

Samachar May 27, 2020, 7:44 PM IST

દક્ષિણ ગુજરાતમાં સામાન્ય વરસાદ તથા ભાવનગર અને અમરેલીમાં હળવા વરસાદની આગાહી

દક્ષિણ ગુજરાતમાં સામાન્ય વરસાદ તથા ભાવનગર અને અમરેલીમાં હળવા વરસાદની આગાહી

તાજેતરના સમાચાર