હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

Nirmala Sitharaman: ભેંસ, ઘેટાં, બકરી અને ડુક્કરની વસતીનું 100 ટકા રસીકરણ કરવામાં આવશે

Samachar May 15, 2020, 5:32 PM IST

Nirmala Sitharaman: ભેંસ, ઘેટાં, બકરી અને ડુક્કરની વસતીનું 100 ટકા રસીકરણ કરવામાં આવશે

Nirmala Sitharaman: ભેંસ, ઘેટાં, બકરી અને ડુક્કરની વસતીનું 100 ટકા રસીકરણ કરવામાં આવશે

તાજેતરના સમાચાર