હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

ગાયકવાડ સમયના પાણીના સ્ત્રોતમાં આજેપણ પાણીનો ભંડાર, જુઓ વિડીયો

ગુજરાત January 30, 2023, 8:44 PM IST | Ahmadabad (Ahmedabad) [Ahmedabad], India

નગરને પાણી પૂરું પાડવા માટે તૈયાર કરાઇ રહ્યાં છે નવા સ્ત્રોત. ઉનાળામાં વેઠવી પડતી તકલીફનો આંશિક અંત આવશે. 25 વર્ષના વિસ્તરણને ધ્યાનમાં રાખી કરવામાં આવી રહેલુ આયોજન

નગરને પાણી પૂરું પાડવા માટે તૈયાર કરાઇ રહ્યાં છે નવા સ્ત્રોત. ઉનાળામાં વેઠવી પડતી તકલીફનો આંશિક અંત આવશે. 25 વર્ષના વિસ્તરણને ધ્યાનમાં રાખી કરવામાં આવી રહેલુ આયોજન

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર