હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

Morbi News | સુવિધા વિહોણા ગામમાં ભારે રોષ | Political Update

ગુજરાત November 25, 2022, 9:10 AM IST | Gujarat, India

આજે આધુનિક ભારત શ્રેષ્ટ ભારતના નારા લાગી રહ્યા છે વિકાસની વાતો જોરશોરથી કરવામાં આવે છે. વિશ્વ સમક્ષ ગુજરાતની ઓળખ વિકાસના રોલ મોડલ તરીકે કરવામાં આવી રહી છે. સુવિધા વિહોણા ગામમાં ભારે રોષ

આજે આધુનિક ભારત શ્રેષ્ટ ભારતના નારા લાગી રહ્યા છે વિકાસની વાતો જોરશોરથી કરવામાં આવે છે. વિશ્વ સમક્ષ ગુજરાતની ઓળખ વિકાસના રોલ મોડલ તરીકે કરવામાં આવી રહી છે. સુવિધા વિહોણા ગામમાં ભારે રોષ

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર