માસ્ટર સ્ટ્રોક : આર્ટિકલ 370-35A હટ્યા, જમ્મુ-કાશ્મીર હવે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ

  • 12:15 PM August 05, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

માસ્ટર સ્ટ્રોક : આર્ટિકલ 370-35A હટ્યા, જમ્મુ-કાશ્મીર હવે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ

માસ્ટર સ્ટ્રોક : આર્ટિકલ 370-35A હટ્યા, જમ્મુ-કાશ્મીર હવે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ

તાજેતરના સમાચાર