વિરમગામ: હાર્દિક પટેલે મતદાન કર્યા બાદ કહ્યું કે ભાજપની હાર નિશ્ચિત

  • 14:48 PM December 14, 2017
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

વિરમગામ: હાર્દિક પટેલે મતદાન કર્યા બાદ કહ્યું કે ભાજપની હાર નિશ્ચિત

વિરમગામ: હાર્દિક પટેલે મતદાન કર્યા બાદ કહ્યું કે ભાજપની હાર નિશ્ચિત

તાજેતરના સમાચાર