હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

અમદાવાદમાં IT વિભાગના દરોડા કાકા PVC પર IT વિભાગના દરોડા PVC પ્લાસ્ટીકના વેપારી રાજેશ પટેલને ત્યાં દરોડા વેપારી બાંધકામના ક્ષેત્રે પણ છે જોડાયેલા રાજેશ પટેલના બાંધકામ ધર્મવાટીકા પર દરોડા દક્ષિણ અને પૂર્વ અમદાવાદમાં અલગ-અલગ જગ્યાએ દરોડા હાથીજણ અને નરોડા વિસ્તારમાં પાડ્યા દરોડા

અમદાવાદOctober 24, 2018, 12:10 PM IST

અમદાવાદમાં IT વિભાગના દરોડા કાકા PVC પર IT વિભાગના દરોડા PVC પ્લાસ્ટીકના વેપારી રાજેશ પટેલને ત્યાં દરોડા વેપારી બાંધકામના ક્ષેત્રે પણ છે જોડાયેલા રાજેશ પટેલના બાંધકામ ધર્મવાટીકા પર દરોડા દક્ષિણ અને પૂર્વ અમદાવાદમાં અલગ-અલગ જગ્યાએ દરોડા હાથીજણ અને નરોડા વિસ્તારમાં પાડ્યા દરોડા

News18 Gujarati

અમદાવાદમાં IT વિભાગના દરોડા કાકા PVC પર IT વિભાગના દરોડા PVC પ્લાસ્ટીકના વેપારી રાજેશ પટેલને ત્યાં દરોડા વેપારી બાંધકામના ક્ષેત્રે પણ છે જોડાયેલા રાજેશ પટેલના બાંધકામ ધર્મવાટીકા પર દરોડા દક્ષિણ અને પૂર્વ અમદાવાદમાં અલગ-અલગ જગ્યાએ દરોડા હાથીજણ અને નરોડા વિસ્તારમાં પાડ્યા દરોડા

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર