પાંચ રાજ્યોની ચૂંટણીના પરિણામ અંગે શું કહ્યું અાઇ કે જાડેજાએ? જુઓ વીડિયો

  • 15:51 PM March 11, 2017
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

પાંચ રાજ્યોની ચૂંટણીના પરિણામ અંગે શું કહ્યું અાઇ કે જાડેજાએ? જુઓ વીડિયો

પાંચ રાજ્યોની ચૂંટણીના પરિણામ અંગે શું કહ્યું અાઇ કે જાડેજાએ? જુઓ વીડિયો

તાજેતરના સમાચાર