સ્કૂલ બસના અકસ્માતનો મામલો: સ્થાનિકોએ કર્યો ચક્કાજામ, દારૂના અડ્ડાઓ પર તોડફોડ

  • 12:57 PM September 08, 2017
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

સ્કૂલ બસના અકસ્માતનો મામલો: સ્થાનિકોએ કર્યો ચક્કાજામ, દારૂના અડ્ડાઓ પર તોડફોડ

સ્કૂલ બસના અકસ્માતનો મામલો: સ્થાનિકોએ કર્યો ચક્કાજામ, દારૂના અડ્ડાઓ પર તોડફોડ

તાજેતરના સમાચાર