અયોધ્યા રામ મંદિર વિવાદ: પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જીતું વાઘાણી શું કહી રહ્યા છે? જાણો

  • 17:27 PM March 21, 2017
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

અયોધ્યા રામ મંદિર વિવાદ: પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જીતું વાઘાણી શું કહી રહ્યા છે? જાણો

અયોધ્યા રામ મંદિર વિવાદ: પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જીતું વાઘાણી શું કહી રહ્યા છે? જાણો

તાજેતરના સમાચાર