અરવલ્લી:કિડની વેચવાનું રેકેટ ઝડપાયું, એજન્ટ દ્વારા એક કિડનીના 20 લાખ રૂ.ની લાલચ

  • 15:25 PM September 09, 2017
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

અરવલ્લી:કિડની વેચવાનું રેકેટ ઝડપાયું, એજન્ટ દ્વારા એક કિડનીના 20 લાખ રૂ.ની લાલચ

અરવલ્લી:કિડની વેચવાનું રેકેટ ઝડપાયું, એજન્ટ દ્વારા એક કિડનીના 20 લાખ રૂ.ની લાલચ

તાજેતરના સમાચાર