અમદાવાદ: શિક્ષકે વિદ્યાર્થિની પર કર્યુ દુષ્કર્મ, શાહપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ

  • 14:47 PM September 18, 2017
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

અમદાવાદ: શિક્ષકે વિદ્યાર્થિની પર કર્યુ દુષ્કર્મ, શાહપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ

અમદાવાદ: શિક્ષકે વિદ્યાર્થિની પર કર્યુ દુષ્કર્મ, શાહપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ

તાજેતરના સમાચાર